وقتی صحبت از قالب پلا ستیک می شود اولین چیزی که به ذهن یک قالبساز می رسد تنوع های زیاد این قالبها است واگر کمی به اطراف خود نگاه کنیم تقریبا تمام چیزهایی که ما استفاده می کنیم مراحل زیادی طی شده تا به دست ما رسیده ویکی از آن ساخت قالب می باشد برای ساخت یک قطعه باید یا نمونه اولیه داشته باشیم یا طرحی از یک نمونه اولیه اولین مرحله ساخت قالب مهندسی معکوس وبعد از نمونه اولیه طراحی قالب می باشد بعد از اتمام طراحی نوبت به انتخاب متریال مناسب برای قالب وماشینکاری قطعات مختلف قالب می رسد همه این مراحل وابسته به مرحله آخر هستند که مونتاژ قالب است دراین مرحله آب بندی قالب پرون بندی ومونتاژ قطعات مختلف به وسیله پیچ پین است حالا قالب ما آماده تست اولیه با دستگاه تزریق است ودر صورت تایید نمونه اولیه قالب به قسمت تولید می رود

تعمیرونگهداری این قالبها خیلی مهم است وبه عمر قالب امی افزاید